Om landbruget i Danmark

Information om landbruget i dagens Danmark. redigeret af et panel med dybe rødder i den danske muld

Aktuelle artikler

Artikler
BERLINSKE OPINION 2023

Klimaneutrale biobrændstoffer kan hjælpe med at nå klimamålene.

Artikler
KLIMA & MILJØ 2023

Et nyt syn på landbrugets CO2 bidrag.

Artikler
GROVVARENYT 2023

Tab af næringsstoffer fra landbrug er langt under EU's øvre grænse.

Artikler

MILJØREGULERING

Danske landmænd drømmer om svenske tilstande.

Artikler

EFFEKTIVT LANDLIV

Lollandsk gruppe vil give CBS-rapport nyt liv.

Artikler

FYENS STIFTSTIDENDE

Landbrug: Skal vi leve af udenlandske landbrug?

Artikler

FYENS STIFTSTIDENDE

Landbrug: Skal vi leve af udenlandske landbrug?

Artikler

EFFEKTIV LANDBRUG

Dansk kvælstofmystik

Artikler

BØRSEN. OPINION

Drop fokus på tal og led efter nye løsninger for landbruget

Artikler

BØRSEN. OPINION

Følelser tager livet af dansk landbrug.

Grundlag

Artikler
KOMPENDIUM FOR SECOND OPINION PÅ RAPORT

Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne.

Materialesamling
MATERIALESAMLING

Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne.

Præsentation
MILJØ & GØDSKNING I

Resultater fra ekskursion til Skåne
26. marts 2018

Præsentation
MILJØ & GØDSKNING II

Resultater fra ekskursion til Skåne
26. marts 2018

Præsentation
DANSK LANDBRUGS RAMMEVILKÅR OG KONKURRENCEEVNE

Af Troels Troelsen, cand. oecon

Om landbruget i Danmark

Miljøet er alt for vigtigt til at blive forsøgt beskyttet af teoretiske modeller. Vi skal have målbare systemer, som kan give praktisk vejledning om optimal anvendelse af kvælstof i landbruget og til gavn for miljøet.

Svenskerne har gjort det siden 1995 med positivt resultat for miljøet. De benytter sig af moderne teknologi som håndholdt og traktormonterede systemer til måling af kvælstofindholdet i den voksende afgrøde, så de kan fordele gødning i henhold til vækstpotentialet for afgrøden og ikke på basis af en u-fleksibel fast, årlig kvote. Sverige opfylder EUs Vandplan Direktiv og Ida Auken fortæller, at Danmark IKKE gør det.

Den Britiske Regering er involveret i flere forsøg i samarbejde med forskere, landmænd, politiske beslutningstagere, NGO’er og industrigrupper. Ved at beslutte sig for en åben og gennemsigtig tilgang til afvandingsforskning er målet at accelerere den kollektive forståelse af diffus forurening og dens overførsel til politisk behandling, for at hjælpe med at opnå et praktisk og omkostningseffektivt resultat.

Arbejdsmiljømæssige tilgange giver dem de bedste muligheder for at styre jord og vand på en afbalanceret måde, beskytte værdifulde økosystemer og sikre langsigtet bæredygtighed i deres landbrugsoplande.

Landbrugsindtjeningen er vigtig for den nationale økonomi og bidrager til vores velfærdssamfund. Ved brug af moderne teknologi kan vi optimere landbrugs forholdene til gavn for miljøet og vores velfærdssamfund.

Nærværende hjemmesides formål er at oplyse politikere såvel som samfund om bedre alternativer til teoretiske modeller og følelsesmæssige fordomme.

© Copyright Om Landbruget i Danmark 2023   |   Cookies |  Web by Designspace